Pravila sudjelovanja u aktivaciji „Postani vlasnik prve serije Poli NFT kolekcije”

1. Podaci o organizatoru aktivacije

Organizator aktivacije pod nazivom „Postani vlasnik prve serije Poli NFT kolekcije” (u daljnjem tekstu: aktivacija) je tvrtka Perutnina Ptuj, d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (u daljnjem tekstu: organizator). Za provedbu aktivacije zadužena je tvrtka Innovatif d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: izvođač).

Za tehnološki dio provedbe aktivacije odgovorno je društvo Kalmia d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka. Za pravni dio aktivacije odgovorno je društvo Lemur Legal d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana.

 

2. Priroda i svrha aktivacije

Svrha aktivacije je:

 • donacija sredstava u dobrotvorne svrhe
 • promocija prve serije Poli NFT kolekcije i time aktivacija brenda Poli

Aktivacija nije nagradna igra. Svi donatori u okviru ove promocije prve Poli NFT kolekcije zauzvrat dobivaju poklon od organizatora (u daljnjem tekstu: aktivacija). Organizator daruje primatelja kao zahvalu za donaciju.

Primatelj dobiva dar u obliku majice i Poli NFT-a (u daljnjem tekstu: dar).

Organizator će u sklopu aktivacije prihvatiti 600 donacija. U skladu s ovim pravilima sudionik stječe pravo na dar svakom pojedinačnom donacijom (u daljnjem tekstu: primatelji). U skladu s ovim pravilima svaki sudionik aktivacije koji izvrši donaciju smatra se primateljem (u daljnjem tekstu: primatelj).

U aktivaciji za primanje dara ne postoji sreća koja se temelji, na primjer, na ždrijebu koji među svim primateljima izvodi organizator ili izvođač.

Svaki sudionik aktivacije može izvršiti više donacija. Za svaku pojedinačnu donaciju dobiva poklon.

 

3. Trajanje aktivacije

Aktivacija će se održati 1. 9. 2022. i bit će završena kad svakom od 600 sudionika aktivacije bude dodijeljen NFT.

 

4. Sudionici aktivacije

Sudionik aktivacije može biti svaka fizička osoba, starija od 18 godina, bez obzira na državu prebivališta, koja izvrši donaciju putem internetske stranice: nft.madaboutpoli.com

U aktivaciji mogu sudjelovati kolege i zaposlenici u Perutnini Ptuj d.o.o., odnosno u povezanim društvima kao i kolege i zaposlenici u tvrtki Innovatif d.o.o., članovi njihovih užih obitelji (supružnik, izvanbračni drug, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način neposredno sudjeluju u provedbi aktivacije. Pravna osoba ne može biti sudionik aktivacije.

Kupnja bilo kojeg proizvoda Perutnine Ptuj nije uvjet za sudjelovanje u aktivaciji. Pojedinac može više puta sudjelovati u aktivaciji, pri čemu stječe pravo na dar svakom pojedinačnom donacijom, kako je opisano niže u ovim pravilima.

 

5. Pravila i uvjeti aktivacije

Sudjelovanjem u aktivaciji, sudionik potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilima aktivacije i Politikom privatnosti tvrtke Perutnina Ptuj, kao i da ih prihvaća i slaže se s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće u vezi s aktivacijom ova pravila imaju prednost nad svim drugim pravnim dokumentima ili publikacijama, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Vjerodostojno tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator i izvođač.

 

6. Način sudjelovanja, trajanje i tijek

U aktivaciji sudjeluje svaki pojedinac koji u skladu s uputama organizatora slijedi korake dobivanja oba dara, majice i NFT-a. Uvjet da primatelj primi dar koji je predmet ove aktivnosti je da:

Odabere lik iz kolekcije koji želi imati.
Dostavi svoje osobne podatke i uplati donaciju u vrijednosti od 25 eura.
Pošalje adresu svog kripto novčanika.
Nakon dostavljanja adrese kripto novčanika, u kripto novčanik prima odabrani NFT lik, a na dostavljenu adresu dobiva majicu s printom odabranog lika.
Organizator zadržava pravo isključiti pojedinca iz aktivacije:

 • ako ocijeni da osoba nije prikladna za sudjelovanje u aktivnosti
 • ako se tijekom aktivnosti utvrdi da je sudionik sudjelovao u aktivaciji kršeći ova pravila sudjelovanja
 • ako je sudionik dao lažne, netočne ili tuđe osobne podatke ili
 • ako utvrdi da je sudionik maloljetan i/ili sumnja da je zlorabio natječaj.

Razloge isključenja iz aktivnosti organizator ne mora iznositi pismeno ni usmeno.

7. Fond darova

7.1. Darovi

Dar koji primatelj dobiva prilikom aktivacije u zamjenu za pojedinačnu donaciju majica je s printom odabranog Poli lika i NFT vezan za odabrani Poli lik.

7.2. Majica s printom odabranog lika

Organizator će svim sudionicima na adresu koju navedu na online obrascu kao zahvalu za sudjelovanje u aktivaciji poslati majicu s printom odabranog lika. Troškove slanja majice snosi organizator. 

Svakom primatelju koji organizatoru dostavi podatke o svojoj adresi do zaključno s 20. svakog kalendarskog mjeseca tijekom trajanja aktivacije, organizator će poslati majicu u istom mjesecu.

7.3. NFT-ovi

Organizator će izdati 600 NFT-a koje će primatelji besplatno dobiti na dar. Svaki primatelj će u roku od 8 dana nakon što organizatoru dostavi adresu svog kripto novčanika dobiti NFT u svoj kripto novčanik.

Sa svakim NFT-om povezana je statična slika Poli lika, koji je intelektualno vlasništvo Perutnine Ptuj. Svaki NFT također ima jedinstven opis i označen je serijskim brojem. Svi NFT-ovi bit će podijeljeni sudionicima u sklopu aktivacije.

NFT („nezamjenjivi token”) oblik je kripto imovine koja se izdaje korištenjem tehnologije lanca blokova („blockchain”). NFT se čuva u kripto novčaniku kojem njegov vlasnik ima pristup (privatni ključ). NFT-ovi se mogu prenositi između različitih novčanika te između novčanika i organiziranih burzi koje podržavaju trgovanje takvom kripto imovinom.

NFT-ovi koji budu izdani u ovoj aktivaciji bit će izdani na blockchain platformi Polygon. Organizator, izvođač i izvođači odgovorni za tehnološki i pravni dio aktivacije nemaju utjecaja na rad platforme Polygon.

Ograničenja u vezi NFT-ova kao darova:

 • primatelj ne može zamijeniti primljeni NFT za drugi NFT (NFT s drugim serijskim brojem)
 • primatelj ne može zamijeniti NFT za drugi dar
 • Ostale važne informacije o darovima:
 • NFT-ovi se primateljima dodjeljuju besplatno. 
 • NFT pri izdavanju nema novčanu vrijednost. Organizator ne jamči da će bilo koji izdani NFT imati novčanu vrijednost u budućnosti.
 • Primatelj mora imati ili kreirati odgovarajući digitalni novčanik kako bi mogao primiti NFT. Odgovarajući digitalni novčanik onaj je koji podržava NFT-ove izdane na platformama Polygon i Ethereum.
 • Primatelj može slobodno raspolagati NFT-om, što znači da ga može držati u svom kripto novčaniku, prenijeti u druge kripto novčanike ili staviti u promet na organiziranom tržištu (centralizirana ili decentralizirana kripto burza). Organizator i izvođač nemaju utjecaj na rad kripto novčanika i na rad kripto burzi.

 

8. Dodjela darova

Darove će dobiti primatelji koji tijekom razdoblja aktivacije na web stranici nft.madaboutpoli.com odaberu lik, unesu svoje podatke u obrazac, doniraju i potvrde sudjelovanje klikom na gumb.

U sklopu aktivacije organizator će sudionicima podijeliti 600 darova. Kada je uplaćeno 600 donacija, organizator prekida aktivaciju i prestaje s dodjelom darova.

 

9. Vrijednost darova i nastanak porezne obveze

Ukupna vrijednost oba dara koje primatelj prima ne prelazi 15,00 eura. Dužnost je primatelja provjeriti stvara li mu primanje dara poreznu obvezu.

 

10. Ždrijebanje primatelja

Aktivacija ne uključuje ždrijebanje. Darovi će biti dodijeljeni primateljima koji izvrše 600 donacija.

 

11. Preuzimanje darova

Uvjet za stjecanje dara jest da je primatelj suglasan s ovim Pravilima i da ispunjava uvjete za sudjelovanje u aktivaciji.

Primatelj će majicu dobiti poštom, na adresu koju je naveo u obrascu.

Primatelj će svoj NFT primiti u svoj kripto novčanik. Adresu kripto novčanika primatelj će unijeti u obrazac predviđen za to na web stranici.

Ako primatelj ne unese adresu svog kripto novčanika u predviđeni obrazac, smatra se da se odrekao primanja dara u obliku NFT-a.

Primatelj mora najkasnije u roku od 30 dana nakon izvršene donacije putem obrasca na web stranici dostaviti organizatoru adresu kripto novčanika na koju će primatelj primiti NFT. Organizator će primatelju putem e-pošte poslati dva podsjetnika da navede adresu novčanika, prvi 7. dan od dana donacije i drugi 29. dan od dana donacije.

Ako primatelj propusti rok iz prethodnog stavka, smatra se da se odrekao dara u obliku NFT-a. Odricanje od dara je konačno.

Ako primatelj unese pogrešnu adresu kripto novčanika u obrazac (na primjer, kripto novčanik koji podržava kriptovalute izdane na blockchain platformi koja nije Ethereum) i organizator ne može prenijeti NFT u novčanik primatelja, organizator će tražiti od primatelja da pošalje adresu odgovarajućeg kripto novčanika. Primatelj je odgovoran za davanje točnih podataka za kontakt. Ako primatelj ne dostavi novu adresu kripto novčanika u roku od 5 dana od zahtjeva organizatora, smatra se da se odrekao NFT-a i primjenjuje se pravilo iz prethodnog stavka.

Ako primatelj organizatoru dostavi adresu kripto novčanika koji ne podržava NFT-ove izdane na platformi Polygon, a organizator prenese NFT-ove na ovu adresu, organizator nije odgovoran za bilo kakve izgubljene ili nedostupne NFT-ove.

Organizator zadržava pravo da ne daje darove:

 • ako primatelj ne ispunjava uvjete za prihvaćanje darova
 • ako se utvrdi da je primatelj sudjelovao u aktivaciji kršeći Pravila i uvjete aktivacije.

Istovremeno, organizator aktivacije stiče pravo raspolaganja darovima u bilo koju drugu svrhu i na bilo koji drugi način.

Primatelj može odbiti jedan ili oba dara (majicu i NFT) ako o tome pismeno obavijesti organizatora. Takvo odbijanje dara smatra se konačnim.

 

12. Obveze i prava organizatora i izvođača

Organizator i izvođač imaju sljedeće obveze i dužnosti u okviru natječaja:

 • putem web stranice nft.madaboutpoli.com i profila organizatora na društvenim mrežama obavijestiti primatelje o svim promjenama aktivacije
 • u rokovima definiranim ovim pravilima primatelju proslijediti darove
 • upravljati osobnim podacima korisnika u skladu s odredbama točke 17. ovih Pravila sudjelovanja (Zaštita osobnih podataka) i u skladu s Politikom privatnosti tvrtke Perutnina Ptuj

Organizator ima sljedeća prava u okviru natječaja:

 • mijenjati pravila, uvjete i tijek aktivacije ako o tome pravodobno i na odgovarajući način obavijesti primatelje
 • privremeno prekinuti tijek aktivacije ako za to ima opravdane razloge te ako o tome pravodobno i na odgovarajući način obavijesti primatelje
 • trajno prekinuti (otkazati) aktivaciju ako za to ima opravdane razloge i ako o otkazivanju aktivacije pravodobno i na odgovarajući način obavijesti primatelje
 • odbiti dodijeliti ​darove primatelju ako ocijeni da je primatelj na bilo koji način prekršio pravila natječaja navedena u ovim pravilima
 • u slučaju da organizator iz bilo kojeg razloga ne daruje sve NFT-ove unutar aktivacije, organizator njima može slobodno raspolagati, što znači da ih može zadržati za sebe, darovati drugoj osobi ili ih iskoristiti u jednoj od sljedećih aktivacija organizatora.

 

13. Izjave sudionika

Sudionik aktivacije bezuvjetno izjavljuje:

 • da je suglasan s prikupljanjem, obradom i objavljivanjem osobnih podataka primatelja na način definiran točkom 17 ovih Pravila natječaja (Zaštita osobnih podataka) i Politikom privatnosti Perutnine Ptuj
 • da preuzima svu odgovornost za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili druge posljedice koje kao primatelj može pretrpjeti sudjelovanjem u aktivaciji
 • da preuzima svu odgovornost u slučaju donošenja zakona koji sprječavaju ili ograničavaju raspolaganje kripto imovinom
 • da preuzima na sebe plaćanje poreznih obveza ako one kasnije nastanu prodajom NFT-a na organiziranom tržištu (ili drugdje)
 • da je upoznat s rizicima kojima je vlasnik kripto imovine izložen prilikom upravljanja tom imovinom i prihvaća te rizike te potvrđuje da razumije pravnu prirodu kripto imovine (vidi točku 15. ovih pravila).

 

14. Isključenje odgovornosti

Organizator i izvođač ne preuzimaju nikakvu odgovornost za:

 • bilo kakve tehničke ili druge smetnje na web stranici nft.madaboutpoli.com
 • nefunkcioniranje web stranice nft.madaboutpoli.com i posljedice nefunkcioniranja bez obzira na razloge nefunkcioniranja
 • nefunkcioniranje online aktivacije kao posljedica kvara mreže ugovornih partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno poremetiti korištenje usluga web stranice
 • bilo kakve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon, koja se koristi za izdavanje Poli NFT-ova, a koje privremeno ili trajno onemogućuju stvaranje ili prijenos NFT-ova (i drugih kripto sredstava)
 • za trajni ili privremeni gubitak NFT-a koji je već prenesen u kripto novčanik ​primatelja (odgovornost prelazi na ​primatelja u trenutku kada ​primatelj primi NFT na dar u svoj kripto novčanik, čiju adresu je naveo na obrascu)
 • sve tehničke ili druge smetnje na blockchain platformi Polygon koje utječu na mogućnost prijenosa NFT-a nakon što je NFT već prenesen u kripto novčanik primatelja ili za normalan rad kripto novčanika
 • svaku štetu koja bi primatelju nastala kao posljedica privremene ili trajne obustave (otkazivanja) natječaja od strane organizatora
 • svaku štetu koja bi primatelju nastala kao posljedica nepoštivanja uputa vezanih za stvaranje kripto novčanika i raspolaganje NFT-om
 • svaku štetu koja bi primatelju nastala kao posljedica neadekvatnih mjera za zaštitu integriteta kripto novčanika (na primjer, neovlaštenog pristupa kripto novčaniku)
 • bilo kakve porezne obveze koje bi primatelju nastale kao posljedica primanja dara
 • svaku štetu koja bi primatelju nastala kao rezultat službenih postupaka nadležnih tijela ako primatelj podliježe zakonskom ograničenju u pogledu raspolaganja kripto imovinom
 • drugu štetu koja je posljedica više sile ili posljedica okolnosti na koje organizator nema utjecaja
 • bilo kakve posljedice koje bi sudionik pretrpio zbog sudjelovanja u aktivaciji na koje organizator i tehnički izvođač nemaju utjecaja
 • sudjelovanje u aktivaciji s netočnim osobnim podacima
 • bilo kakve posljedice prilikom korištenja dara

 

15. Rizici koji proizlaze iz raspolaganja kripto imovinom i pravna priroda kripto imovine

Iz raspolaganja kripto imovinom, što između ostalog uključuje posjedovanje, prijenos i skladištenje, proizlazi nekoliko oblika valutnih, operativnih, regulatornih, likvidnosnih, tehničkih i drugih rizika:

 • rizik od gubitka dijela ili cjelokupnog financijskog ulaganja u kripto imovinu
 • rizik visoke volatilnosti cijene kripto imovine
 • vjerojatnost da prošla dobit nije nikakvo jamstvo za buduću dobit
 • regulatorni rizik zbog nedefiniranog pravnog okvira
 • regulatorni rizik zbog promjena poreznog zakonodavstva
 • regulatorni rizik zabrane ili ograničavanja transakcija s kripto sredstvima
 • nelikvidnost pojedinih kripto sredstava
 • rizici povezani s e-novčanicima (npr. Metamask novčanik)
 • greška u funkcioniranju ili nefunkcioniranje blockchain mreže
 • 51-% napad na određenu blockchain mrežu
 • rizici poslovanja određenih kripto burzi (centraliziranih ili decentraliziranih)
 • rizik koji proizlazi iz nove tehnologije
 • kripto imovina nije reguliran financijski instrument, a izdavači kripto sredstava nisu regulirane financijske institucije
 • mogući gubitak vlasništva nad kripto sredstvima nije osiguran nikakvim sustavom, kao što je slučaj s depozitima kućanstava u bankama
 • u određenim je zemljama zabranjeno raspolaganje kripto imovinom
  Sudjelovanjem u natječaju primatelj potvrđuje da je upoznat s gore navedenim rizicima i da te rizike prihvaća, kao i da je upoznat s pravnom prirodom kripto imovine, koja uključuje i NFT.

 

16. Prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva u vezi s natječajem i s darovima (majice i Poli NFT), kao što su autorska prava u vezi s darovima, brendom (logotipom), nazivima proizvoda i autorskim pravima koji su objavljeni na web stranici nft.madaboutpoli.com i na drugim medijima organizatora isključivo su vlasništvo Perutnine Ptuj i organizator njima može slobodno raspolagati. Korištenje ovih prava intelektualnog vlasništva od strane trećih osoba bez prethodne suglasnosti organizatora nije dopušteno.

Sva prava intelektualnog vlasništva iz prethodnog stavka ostaju isključivo vlasništvo Perutnine Ptuj. Nijedna odredba u ovim pravilima neće se tumačiti na način da Perutnina Ptuj na primatelje ili bilo koga drugog prenosi vlasništvo nad pravima intelektualnog vlasništva u vezi s Poli NFT-om.

Primatelju i svakom sljedećem vlasniku Poli NFT-a daje ograničenu, opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu (uključujući zabranu dodjele podlicenci) za pristup, korištenje, pregled, kopiranje i prikazivanje sadržaja NFT-a.

Licenca iz prethodnog stavka vrijedi za razdoblje vlasništva nad NFT-om i isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu NFT-a te uključuje pravo vlasnika NFT-a da slobodno prenosi NFT na druge primatelje u skladu s pravilima i ograničenjima koja su definirana ovim pravilima.

Pravni odnos između prvog i sljedećih vlasnika Poli NFT-a reguliran je ugovorom o licenci koji je dostupan na web stranici nft.madaboutpoli.com.


17. Sigurnost osobnih podataka

Sudionici aktivacije suglasni su da organizator kao upravitelj baze podataka upravlja, održava i kontrolira prikupljanje osobnih podataka pojedinaca u skladu s Politikom privatnosti Perutnine Ptuj i važećim zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka (ZVOP-1 i Opća uredba EU – GDPR).

Organizator kao upravitelj podataka pažljivo štiti prikupljene osobne podatke i dopušta pristup njima isključivo zaposlenima koji su se obvezali na odgovarajuće obveze povjerljivosti. Osobne podatke primatelja organizator može proslijediti društvu Innovatif kao izvođaču u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje zadataka u okviru realizacije ove aktivacije. U tom slučaju Innovatif nastupa kao ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka u odnosu na Perutninu Ptuj. Ugovorni izvršitelj obrade osobnih podataka smije obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga dobivenog od organizatora sukladno važećim zakonskim propisima i isključivo za potrebe provedbe aktivacije u skladu sa ovim pravilima.

Primatelj aktivacije ili njegov zakonski zastupnik može pismenim putem povući svoju privolu za korištenje osobnih podataka u svrhe kampanje slanjem obavijesti na adresu e-pošte: nft@perutnina.eu. U slučaju otkazivanja suglasnosti iz ovog stavka organizator i izvođač osigurat će brisanje osobnih podataka najkasnije u roku od 15 dana od primitka izjave o povlačenju suglasnosti.

Za sva pitanja u vezi s:

 • ovom aktivacijom i
 • obradom podataka ili pravima

sudionici aktivacije i primatelji darova mogu se organizatoru obratiti e-poštom na adresu: nft@perutnina.eu

 

18. Pristup pravilima aktivacije

Poveznica na pravila aktivacije bit će objavljena na web stranici nft.madaboutpoli.com, gdje će biti trajno dostupna i vidljiva svim sudionicima.

 

19. Ostale odredbe

Organizator aktivacije i izvođač zadržavaju pravo izmjene ovih Pravila aktivacije ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim mogućim promjenama ovih Pravila sudionici i primatelji bit će obaviješteni objavom na web stranici. Nastavak sudjelovanja u aktivaciji nakon objave mogućih promjena pravila smatra se prihvaćanjem i suglasnošću s promjenama.

Za ocjenu valjanosti ovih pravila natječaja koristi se slovensko pravo.

Za sve eventualne sporove koji proizlaze iz aktivacije, a koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Ljubljani.

 

U Ljubljani, 1. 9. 2022.